Tutvustus

SUURE ELU moodul ARENDA moodustavad interdistsiplinaarsed ainekursused ja moodulit läbiv üliõpilaste loodud arendusprojekt. Mooduli sisuks on interdistsiplinaarne õppesisu. Õppeprotsessis rakendatakse kaasavaid lähenemisi ja mooduliüleseid ülesanded, mis võimaldavad protsessis luua ja teostada arendusprojekt koos kaasüliõpilaste ja partneritega väljaspool ülikooli.

ARENDA moodul on loodud Andragoogika ja Haridustehnoloogia õppekavade magistrantidele eesmärgiga toetada interdistsiplinaarsete ja koostöökompetentside kujunemist. Õpingute käigus kujunevad haridustehnoloogia õppekava üliõpilastel valmisolekud ja kompetentsid töötada õppiva organisatsiooni arendusjuhina näiteks koolis, koolitusasutuses, kogukonnas või mõnes muus ettevõttes. Andragoogika õppekava üliõpilastel kujunevad valmisolekud ja kompetentsid arendusprotsesside eestvedamiseks, digitehnoloogiliste lahenduste loomiseks ja arendamiseks innovatsioonide rakendamisel.

Mooduli õppejõudude ootused on, et läbiva tulemusena kujunevad üliõpilastel valmisolekud arendusprotsesside eestvedamiseks, digitaalsete innovatsioonide loomiseks ja rakendamiseks. Seeläbi ollakse suutlikud panustama organisatsioonide, kogukondade, võrgustike või vabaühenduste arendusprotsessidesse, digipöörde elluviimisele ja muutuste juhtimisele.

Mooduli koordinaatorid: Larissa Jõgi ja Kai Pata

Mooduli õppejõud: Piret Jeedas, James Sunney Quaicoe, Kai Pata, Külli Meier, Helina Loor

Andragoogika õppekava kuraator Larissa Jõgi

Haridustehnoloogia õppekava kuraator Linda Helene Sillat